Vitamine D

Vitamine D is een van de weinige vitamines die het lichaam zelf kan maken, namelijk onder invloed van zonlicht. Daarnaast haalt het lichaam vitamine D uit voeding. Vitamine D is nodig om calcium uit de voeding in het lichaam op te nemen. Het is daarom belangrijk voor de groei en het behoud van stevige botten en tanden en een goede werking van de spieren.17

Vitamine-D-tekort wordt niet langer alleen maar gerelateerd aan het optreden van osteomalacie, rachitis en osteoporose. Er bestaat een causaal verband met de spierfunctie en met het functioneren van ons afweersysteem.18

De streefwaarde vitamine D voor personen tot 70 jaar is >30 nmol/l, vanaf 70 jaar wordt >50 nmol/l aangeraden.

 

  

 

 

 

 

Marjanne Prins

Diëtiste en bedenker van BonDuo

Extra vitamine D

“We hebben zelf stamcelonderzoek gedaan naar het effect van vitamine D op cellijnen van skeletspieren van jongere en oudere gezonde vrouwen. Uit dit onderzoek bleek dat vitamine D de expressie van zowel de vitamine D-receptoren als de androgeenreceptor in skeletspieren stimuleert. Beide zijn heel belangrijk bij de aanmaak van nieuwe spiercellen. Daarom vind ik vitamine D in combinatie met eiwit zo belangrijk.”

 

De gevolgen van vitamine D tekort

Een goede vitamine D-status is nodig voor alle levensfasen. Bij ouderen is dit noodzakelijk voor behoud van spierkracht. Lage vitamine D-spiegels leiden tot verminderde kwaliteit van spierweefsel. Dit geldt ook voor de hartspier: een tekort aan vitamine D is gerelateerd aan het optreden van hartfalen. Als risicogroep moet allereerst gedacht worden aan ouderen, vooral na opname in verpleeg- of verzorgingshuis. Maar ook chronisch zieken, ‘binnenzitters’, niet-westerse allochtonen, veelvuldig gebruikers van zonnebrandcrème en patiënten met ernstig overgewicht zijn vaak vitamine D-deficiënt. Voor ouderen geldt dat de meerderheid deficiënt of ernstig deficiënt is, waarbij correctie met een stootkuur vitamine D overwogen moet worden. Naast gepaste zonlichtexpositie beveelt de Gezondheidsraad moment voor risicogroepen inname van 10 tot 20 µg vitamine D per dag aan.18

 

 

 

  

 

 Vitamine D-tekort bij sporters

Ook onder (top)sporters is vitamine D-tekort een probleem. Uit onderzoek van Backx bleek dat 70 procent van de sporters een tekort of onvoldoende vitamine D in hun bloed te heeft. Zij werden getest aan het eind van de winter, wanneer de waarden vaak het laagst zijn. In het onderzoek werden voor sporters de volgende waarden aangehouden: een tekort bij <50 nmol/L en onvoldoende vitamine D bij 50–75 nmol/L. Een vitamine D-tekort wordt in verband gebracht met verminderde spierkracht en een afnemende aanmaak van spiereiwit. Een tekort aan vitamine D zorgt hierdoor bij sporters voor een vermindering van de prestaties en het bemoeilijken van het herstel na trainingen. Het onderzoek van Backx laat een relatie zien tussen vitamine D en spierkracht. Sporters kunnen bij een vitamine D-gehalte boven de 75 nmol/L meer training aan en presteren beter. Daarbij gaat het vooral om explosieve sporten waarbij de snelle spieren van belang zijn.19

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de geschiktheid van BonDuo voor sporters? Neem contact met ons op.