Het belang van eiwitrijke voeding voor ouderen

  

 

Spierkracht behouden

Om spierkracht te behouden en onderhouden én spierverlies tegen te gaan, moeten ouderen meer eiwitrijke voeding innemen dan jongere mensen. Het advies voor de dagelijkse inname van eiwit ligt voor ouderen op 1 tot 1,2 gram eiwit per kilo van hun lichaamsgewicht. Dit betekent per maaltijd 20 tot 25 gram eiwit,14 waarvan 2,5 tot 2,8 gram leucine.4 Veel ouderen halen deze hoeveelheden niet. Zeker niet bij ziekte, wanneer de eiwitbehoefte juist groter is.2 Naast de hoeveelheid eiwit, heeft ook de verspreiding van de inname over de dag effect op de spieraanmaak. Uit het onderzoek van Bollwein et al.15 blijkt dat ouderen significant minder eiwit binnenkrijgen in de ochtend (11,9 vs 14,9 vs 17,4%, p=0,007). Terwijl de ochtend juist zo’n belangrijk moment is om eiwit in te nemen omdat er ’s nachts eiwit wordt afgebroken. ’s Ochtends is de eiwitbalans daardoor negatief en worden spieren afgebroken totdat er genoeg eiwit wordt ingenomen en de balans weer positief is.

 

 

Eiwit én beweging

Naast een verhoging van de eiwitinname, wordt aanbevolen om minimaal 30 minuten per dag te bewegen, inclusief krachttraining: wanneer mogelijk twee tot drie keer per week 10 tot 15 minuten. Daarnaast wordt aanbevolen om vlak na een sporttraining of fysiotherapiesessie zo’n 20 gram eiwit in te nemen via voeding of supplementen.4 Mensen zijn zich er vaak niet van bewust dat je bij bewegen en sporten spieren afbreekt en dat je eiwit nodig hebt om de spieren weer te herstellen. Matig tot intensief bewegen in combinatie met gerichte krachttraining en eiwitconsumptie verbetert de spiermassa, spierkracht en coördinatie. Krachttraining stimuleert de eiwitsynthese, echter vindt alleen een toename in spiermassa plaats wanneer voldoende hoogwaardige eiwitten of essentiële aminozuren worden geconsumeerd.16 

 

 

Extra eiwit bij acute en chronische ziektes

De meeste oudere volwassenen met een acute of chronische ziekte hebben meer eiwit nodig (1,2 tot 1,5 g/kg lichaamsgewicht); mensen met een ernstige ziekte of verwonding of die ondervoed zijn, hebben nog meer nodig (2,0 g/kg lichaamsgewicht). De hoeveelheid aanvullend eiwit dat nodig is hangt af van de ziekte, de ernst van de ziekte, het voedingspatroon voorafgaand aan de ziekte alsmede de impact van de ziekte op het voedingspatroon van de patiënt. Ouderen met een ernstige nierziekte (geschatte glomerulaire filtratiesnelheid [GFR] < 30 mL/min/1,73m2) die geen dialyse ondergaan, zijn een uitzondering op de eiwitregel: deze individuen moeten zich houden aan een lage eiwitinname.4

 

  


 

Marjanne Prins

Diëtiste en bedenker van BonDuo

Ontwikkeling

Marjanne Prins staat aan de basis van BonDuo. In haar omgeving merkte ze behoefte aan een ontbijtproduct waar voldoende eiwit in zit. Die bleken niet te bestaan en zo ontstond het idee om zelf een product op de markt te brengen. Door haar achtergrond als diëtiste en internationale carrière in de farmaceutische industrie, onder meer bij Organon en – haar eigen bedrijf – OrgaNext, wist ze precies hoe ze dit aan moest pakken. Op basis van wetenschappelijk onderzoek ontwikkelde ze BonDuo.

 

Meer weten over de gevolgen van vitamine D-tekort bij ouderen?

Lees dan hier verder.